Hướng dẫn lấy UDID

Bước 1
Ấn vào cài đặt cầu hình
Cho phép để tải cấu hình về điện thoại
Bước 2
Vào phần cài đặt trong điện thoại
Bước 4

Chọn Võ Lâm Thần Thoại (UDID) và cài đặt